NMS sine kjennetegn og betydning av dette for Stenbekk

NMS er en gammel misjonsorganisasjon, stiftet 8. august 1842. Grunnlaget for stiftelsen av organisasjonen var ønsket og kallet som ligger i misjonsbefalingen, Matteus 28 v 19-20: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Selv om organisasjonen er gammel er oppdraget og organisasjonen like aktuell i dag. Som kristne kan vi ikke sitte stille og se på verden, vi må ut og gå. Tradisjonelt har misjonsbefalingen blitt brukt om de som sendes ut, slik det står skrevet i tidligere oversettelser: «Gå derfor ut….» I vår verden i dag er misjon noe som gjelder oss alle, misjon går på kryss og tvers. Misjonærer reiser ut fra Norge til verden, men misjonærer kommer også til Norge.

Ordet misjon kommer av det latinske ordet Missio, som betyr sendelse. Som kristne har vi fått oppdraget, som Gud sendte sin sønn, sender han også oss. NMS er en misjonsorganisasjon som bæres av mennesker med engasjement for misjon. Ikke bare mot folkeslag langt vekk, men misjon der mennesker er. Om det er på jobb eller fritid så kan vi være misjon. Vi kan få lov å bety noe for hverandre. Det kan vi frimodig være, i vers 20 står det: «Og se jeg er med dere alle dager»

NMS er en diakonal misjonsorganisasjon. Sammen med mennesker med engasjement for misjon ønsker de å forandre verden. Dette kan de gjøre ved å: Dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet! Store mål, men relevante for vår tid. Mennesket er i ferd med å bli ensidig opptatt av seg og sitt. NMS ønsker å være en motvekt til dette.

Som organisasjon har NMS fire kjennetegn:

VI VIL SØKE GUD I BIBEL OG BØNN

Alene og sammen med andre. Vi vil søke stillhet i hverdagen og i årets rytme.

VI VIL TJENE JESUS DER VI BOR

Ved å bety noe for stedet og menneskene der vi bor. Ved å samarbeide med gode krefter i lokalsamfunnet.  Uten å miste vårt globale engasjement for misjon

VI VIL LEVE ENKLERE

Vi vil oppmuntre hverandre til valg som forenkler livet. Vi vil ta ansvar takknemlige og glade. Vi vil ta vare på skaperverket og være nøysomme.

VI VIL HA ET ÅPENT BORD

Vi vil gjerne ha det godt sammen og være bra for andre. Vi vil være

imøtekommende og gjestfrie overfor hverandre og omverdenen.

Disse fire kjennetegn preger også leirstedet vårt. Vi ønsker å være til stede for mennesker som kommer hit, vi ønsker å være til stede for de som passerer oss. Vi håper at du som kommer til Stenbekk Misjonssenter kan få et glimt av det verdensvide arbeidet vi er en del av, gjennom vårt arbeid ønsker vi å forandre verden!

Velkommen til Stenbekk Misjonssenter, stoppested med påfyll!

For mer informasjon om NMS sitt verdensvide arbeid kan du lese litt på våre hjemmesider: https://nms.no/hva-vi-gjor/

Her finner du mer om hvordan vi jobber og historier fra mennesker som viser at det nytter!

Du har kanskje også lyst til å lese...