Vi vil tjene Jesus der vi bor

Mennesker for verden foto: Pixabay

Ved å bety noe for stedet og menneskene der vi bor. Ved å samarbeide med gode krefter i lokalsamfunnet.  Uten å miste vårt globale engasjement for misjon.

Vi er kommet til nummer to av kjennetegnene for NMS. Det å tjene Jesus der vi bor….. Misjon er mangesidig, med bakgrunn i historien oppfatter nok mange at misjon, det er å reise til andre land å fortelle om Jesus. Drive med arbeid i utlandet i en periode av livet, mange har jobbet i flere ulike prosjekter som misjonærer for så å komme tilbake til Norge. Er de ferdige med oppdraget da?

Som kristne så har vi fått oppdraget, vi har fått en «mission», og vi har akseptert oppdraget, men hvor flinke er vi egentlig i dette oppdraget, spør deg selv? Når gjorde du siste noe for din neste? Uken som har gått, har du latt Jesus få vise seg gjennom deg for andre?

Som gjest på Stenbekk ønsker vi å ta imot deg som Jesus ville ha gjort, med et varmt smil, et velkommen. Ingen krav eller fordømmelse for hva du tidligere har gjort, men et oppriktig ønske om at du som gjest kan føle deg velkommen, at vi kan få lov å stelle med deg og at vi kan gi deg påfyll.

Vi tror at Stenbekk har en betydning for menmesker av alle slag, vi ønsker at Stenbekk skal være et sted for alle. Enten det er mannskveld, konfirmantleir, treningsgrupper, barnehager, skoleturer. Vi ønsker alle velkommen, rett og slett fordi Jesus inviterer alle til seg.

På Stenbekk ønsker vi samarbeid med lokalsamfunnet, vi har tro på at store ting kan skje gjennom godt samarbeid. Enten det er lokale menigheter eller kommersielle bedrifter. Vi ønske å skape ting sammen, til det beste for lokalsamfunnet. Da kan vi være med å tjene til det gode. Så må vi ikke glemme hva som er grunnen for vårt engasjement. Vi er en del av den verdensvide kirke. Kallet til misjon gjelder både lokalt, men også globalt. Gjennom å være gode verter og ambasadører for NMS er vi med på å dele troen på Jesus, bekjempe fattigdom og utrydde urettferdighet!

Vær deg selv og se de andre rundt deg på en posisitv måte, da får du positivitet tilbake.

Du har kanskje også lyst til å lese...