NMS Eiendommer, NMS sitt eiendomsselskap

NMS Eiendommer sin hjemmeside

Leirstedet er eid av Det Norske Misjonsselskap, NMS. Hva betyr dette og hvordan er NMS bygd opp som organisasjon? Hvorfor eier NMS eiendom som leirsteder?

Slike spørsmål får vi fra tid til annen. Ikke alltid like lett å svare på, de senere årene er organisasjonen delt inn i nye avdelinger og selskaper, men fortsatt er alt NMS. NMS er fortsatt en organisasjon som driver med arbeid både i utland og innland. Tidligere var landet var delt inn i kretser/regioner og ansvar i Norge var lokalt plassert. Arbeidet ute besto av misjonærer som jobbet flere år innenfor ulike arbeidsområder. Helse, skole, jordbruk har tradisjonelt vært områder norsk misjon har lagt ned mye arbeid i.

Samfunnet endrer seg, og det har endret seg mye de siste 20 årene. Organisasjonen jobber fremdeles med prosjekter både i innland og utland. Vi har som oppgave å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus.

Arbeidet har gjennomgått flere organiseringer. Barne- og ungdomsarbeidet er det NMS sin barne- og ungdomsorganisasjon NMSU som håndterer. De har sitt eget landsstyre og er inndelt i regioner. Vil du lese mer om NMSU kan du finne informasjon på www.nmsu.no

I Norge er vi inndelt i regioner, hver region har sitt regionstyre, regionene er igjen delt inn i ulike områder med hvert sitt utvalg. Sentralt i arbeidet står de frivillige. NMS er en grasrotorganisasjon hvor frivilligheten og engasjement er grunnmuren. Det øverste leddet i organisasjonen er Generalforsamlingen, den samles hvert tredje år. Neste gang er i 2020 i Ålesund. Generalforsamlingen velger landsstyre som igjen ansetter generalsekretær. Generalsekretær i NMS er Jeffrey Huseby. Landsstyret ledes av Helg Gaard. Mer informasjon om arbeidet til NMS finner du på www.nms.no

Vårt hovedkontor er på Misjonsmarka i Stavanger. Her har vi en stor eiendom hvor også VID, tidligere misjonshøyskolen er plassert.

NMS sitt hovedkontor i Stavanger

NMS har på ulike måter ervervet seg en stor eiendomsmasse gjennom organisasjonens lange levetid, organisasjonen er Norges eldste misjonsorganisasjon, stiftet i 1842. En del eiendom er arvet, annen eiendom er kjøpt og bygd opp av NMS, for organisasjonen sitt arbeid i Norge.

Det ble etter hvert tydelig at det trengtes profesjonell drift av eiendommene. Siden 2009 har det vært arbeidet med å sentralisere eiendomsmassen. Det ble opprettet en eiendoms- og driftsavdeling som eksisterte frem til 2016. Det ble i denne perioden lagt ned mye godt arbeid for å finne felles maler for driften, samle leirstedene og utvikle disse. Samtidig var det utfordrende med eiendomsdrift. NMS så behovet for å opprette et eget eiendomsselskap. Det meste av eiendomsmassen ble fra 2017 samlet i ett hovedselskap med 3 datterselskaper. Alle er heleid av NMS, de har et eget profesjonelt styre og Trond Vigesdal er ansatt som daglig leder av samtlige selskaper.

2 av disse selskapene er sentrale for oss som et leirsted. NMS Drift AS er driftsselskapet som er ansvarlig for den daglige driften på leirstedet. Alle ansatte er ansatt her, alle utgifter og inntekter vedrørende drift er i dette selskapet. NMS Leirsteder AS er selskapet som er ansvarlig for selve eiendommen. Større vedlikeholdsprosjekter og investeringer tas gjennom dette selskapet.

Har dette noen betydning for deg? Egentlig ikke. NMS er fortsatt eier. Leirstedet skal fortsatte være et godt verktøy for NMS, det er derfor NMS har valgt å fortsette med eiendomsdrift. Leirstedet skal utvikles og forvaltes for fortsatt å skape gode minner og opplevelser. Leirstedet er et sted med flere hus og ulike rom, på samme måte er det ulike gjester som bruker stedet. Leirer og arrangementer for NMS/NMSU er viktige, både som enearrangør, men også leirer som arrangeres sammen med andre organisasjoner og menigheter, spesielt viktig er samarbeidet vårt med Den Norske kirke. Leirstedet kan også brukes som et overnattingssted, selskapslokale, til kurs og konferanse, minnesamvær med mer. Hvert rom på leirstedet ønskes brukt og utviklet til NMS sitt beste. Gjennom å ønske gjester velkommen til et flott sted ønsker vi å formidle gjestfrihet på en god måte. Dette har vi gjort i mange år allerede, det er mange som har gode minner fra leir eller andre arrangementer som har vært på leirstedet. Vi tror at det er mange som fortsatt har gode minner i vente på leirstedene til NMS

NMS har 13 leirsteder i Norge i dag, alle leirstedene finner du på en side: www.godeminnerivente.no her kan du lese mer om hvert sted, det er i tillegg mulig å lese mer på hvert sted sin egen side.

Alle leirstedene til NMS på en side

NMS Eiendommer AS er hovedselskapet for eiendomsdriften vår. Dette selskapet kan du lese mer om på www.nmseiendommer.no Her finner du oversikt over eiendom under utvikling, eiendom til leie og ikke minst mye av grunnlaget for opprettelsen av selskapet og hvordan dette driftes i dag. Historie, forvaltning, nyskapning er kjerneverdier. Vi ønsker å ta vare på historien, forvalte eiendommen til NMS sitt beste, skape nye ting, være en møteplass for mennesker. NMS Eiendommer – der mennesker møtes. Alt dette er eid 100% av NMS. Fordi vi, til tross for ulikheter og endringer i organisering fortsatt er en vital misjonsorganisasjon som ønsker å bidra til at verden blir et bedre sted gjennom å bekjempe urettferdighet, utrydde fattigdom og dele troen på Jesus.

Du har kanskje også lyst til å lese...