Arrangement både inne og ute

Onsdag 18. september var parkeringsplassen på Stenbekk Misjonssenter full av biler. Det var tydelig at her var det noe som foregikk. Stenbekk ligger vakkert til ved Vestvannet og solen strålte over stedet. Perfekte omgivelser for arrangement ute ved vannet. Inne var bordene pyntet og møtesalen var rigget for et spennende møte.

Naturen dannet en flott ramme rundt åpningen av Skogen menn.

Skogens menn er et prosjekt som er igangsatt av Sarpsborg frivillighetssentral. På Stenbekk er vi glade for at de vil bruke stedet som base for sitt opplegg. Anne Karin Forsberg er prosjektleder for dette prosjektet. Målgruppen er ensomme menn og frivillige som har lyst til å jobbe sammen med prosjekter. På Stenbekk vil de fremover være onsdager fra kl. 12 – 17. Som tittelen på prosjektet sier så er det skogen og naturen som er arena for aktivitetene. På Stenbekk vil de nå i høst gå i gang med å rydde området langs bekken. Lavvoen ved vannet skal settes i stand og området skal ryddes. Et av prosjektene er også å sette opp en samhandlingsløype på stedet som kan brukes av både konfirmanter, arbeidsgrupper eller andre som ønsker å utvikle samarbeidet seg imellom. På Camp Sjusjøen har de hatt gode erfaringer med en slik løype siden den ble satt opp for flere år siden.

Skogens menn ble høytidelig åpnet av ordfører Sindre Martinsen-Evje. Her var det ingen bånd som ble klippet over, men en gren ble saget over. Musikalske innslag ved June og Kristian og det ble servert kaffe, kokt på bål. Skogens menn prosjektet er offisielt i gang!

Sang ved bålet av June og Kristian
Sindre Martinsen-Evje saget over kvisten og prosjektet var i gang!

«Use Your Talents»

Inne denne ettermiddagen satt både frivillige og ansatte tilknyttet NMS rundt bordene. Seth Ueland Chancy var møteleder med temaet: «Use your talents», på norsk bruk talentene dine. Det er et spennende arbeid som er igangsatt i NMS med å finne ut hvilke talenter/ressurser vi har, hvordan kan vi oppdage disse og koble disse sammen til nye ting. Metoden er utviklet på Madagaskar og er en av grunnene til at den gassiske kirken har opplevd en eventyrlig vekst.

Ressurskartlegging

I arbeidsgrupper fikk vi oppgave om å tenke etter, hva slags ressurser har vi? Hva kan vi bruke ressursene til? Etter hvert kom ressursene i form av post it lapper opp på veggen. Her kan det bli mye spennende etter hvert. Metoden er i ferd med å bli brukt av flere og flere menigheter og fellesskap i Norge. Vi har vel alle kjent på at vi etter en tid stagnerer i arbeidet, vi gjør det samme som vi har alltid har gjort. Mennesker faller fra og nye kommer til, men vi fortsetter i samme sporet. Tar vi oss tid til å stoppe opp og se oss rundt, kartlegge hva vi har for så å finne nye giv? Ønsker du mer informasjon om denne metoden eller vi du kanskje bruke denne i din sammeneng? Ta kontakt med Seth Ueland Chancy.

Spennende prosjekt…. blir det en realitet? Kobling mellom vandringsmannen og konfirmantgruppe.

Stenbekk Misjonssenter ønsker å være et stoppested med påfyll. Denne ettermiddagen kunne ikke dette slagordet passet bedre. To arrangementer som begge glødet av positivitet og engasjerte mennesker. De som var til stede ble oppmuntret og fikk påfyll.

Du har kanskje også lyst til å lese...