1980 -1989

Bilder fra tidsrommet 1980-1989

 

Nedenfor ser du et bilde som ble funnet under opprydding i arkivet. Dette ble muligens brukt i en årsmelding til et kretsmøte – sannsynligvis i 1987 eller -88. Her er det gammeldags «klipp og lim». Knut Holmen er klippet ut fra et annet bilde og limt inn på dette bildet (uten mulighet til å justere størrelse i forhold til internatet ). Husets grunnflate er tegnet inn med kulepenn. I bakgrunnen skimtes stabburet på venstre side  og «Det hvite hus» til høyre for Knut. Begge disse husene er borte nå.

forste_spadestikk_internat