Historikk 1969 til i dag

Året 1969 fikk Østfold krets av Det Norske Misjonsselskap kjøpt Stenbekk barnehjem av Tune kommune.

1970 ca Stenbekk

Bygningsmassen besto av:

 • hovedbygningen med kjøkken, spisesal, salonger og noen soverom for jenter i annen etasje
 • hønsehuset
 • stabburet
 • «Det hvite hus» som lå midt på gårdsplassen
 • vanntårnet – et pumpehus og vannmagasin med ca 20 000 liter drikkevann

Høsten 1969 fikk Stenbekk et dugnadsstyre og et stort dugnadsarbeid ble satt i gang. Husene var svært nedslitte, og dugnadsgjengen måtte trå til med snekker-, murer-, elektriker- og rørleggerarbeider. Det viste seg at noen hadde stappet klær i kloakken. Dette medførte mye pigging inne i kjelleren og graving ute. I hovedbygget ble det nytt kjøkken, ombygging av soverom, spisesal og salonger.

Våren 1970 begynte arbeidet med å innrede soverom i hønsehuset som senere ble omdøpt til «guttebrakka». Mens de holdt på med dette, falt en av dugnadsarbeiderne gjennom golvet, og de oppdaget at det var kjeller under dette huset. Der nede ble det dusjrom og to toaletter.

Søndag 19.april var det stor innvielsesfest med stappfullt hus. Biskop Per Lønning sørget for at Stenbekk ble vigslet til gudstjenestelig bruk.

Sommeren 1970 var Stenbekk klart til å ta imot de første leirdeltakerne. Dette viste seg fort å være et populært tilbud. Leirenes tid var ikke forbi. Barn og unge strømmet til stedet, og det varte ikke lenge før det ble behov for utvidelser. Annen etasje i «Det hvite hus» ble ombygd til soverom for å øke overnattingskapasiteten. Stabburet ble i flere år brukt til ledersamlinger og litt til overnatting.  De første årene ble Stenbekk for en stor del drevet på dugnad og med hjelp av de ansatte på kretskontoret. Ole Slettevold var den første vaktmesteren på plassen.

Salongen i hovedbygget ble snart altfor liten som møtesal. Leirdeltakerne satt i vinduskarmer og oppå skap for å få plass. I 1973-74 ble hovedbygget utvidet med en stor møtesal og en ekstra salong i første etasje. I kjelleren fikk vi en romslig peisestue og flere aktivitetsrom og grupperom. Samtidig ble det bygd en bestyrerbolig på eiendommen da man så at det var behov for noen fast ansatte til å se etter misjonssenteret. Aktiviteten var stor med mange egne leirer og mye utleie til andre. På 70-og 80-tallet var det svært populært å reise på leir, og det var mange som ville være med som ledere og kjøkkenhjelp. I vinterferiene, påskeferiene og høstferiene var det gjerne tre leirer – en i den første helgen, så var det en midt i uka og til slutt en i den siste helgen. Vi hadde gjerne pinseleir og nyttårsleir. Sistnevnte var for ungdom og det var fullt hus.  I sommerferien kunne det være 8-9 leirer for alle alderstrinn. I mange år var langleirene svært populære. Det var leirer som varte nesten en hel uke. I tillegg til dette, var det noen barneweekends, og tenweekends utenom skoleferiene. Mange ga beskjed i begynnelsen av året om at vi kunne skrive dem opp på alle leirer gjennom hele året for deres aldersgruppe.

På 80-tallet merket vi at folk begynte å stille større krav til standard når de skulle overnatte. Det var ikke lenger nok å tilby et felles dusjrom i en kald kjeller… Styret mente det var på tide å bygge et nytt internat som skulle erstatte den gamle guttebrakka. Søknader ble sendt og innsamlinger satt i gang. I august 1988 sto et flott internat ferdig. Der er det vannbåren golvvarme og dusj og wc i alle de 14 soverommene. I toppetasjen er det et kapell og fire grupperom – to små og to store. Kapellet ble vigslet av biskop Gunnar Lislerud ved innvielsen av internatet.

Vi installerte samtidig en varmepumpe som brukte jordvarme til varming av tappevann og oppvarming av internatet og hovedbygningen. 1200 meter rør ble gravd ned i plenene på tomta vår. Dette sparte oss for store summer i årene som kom. Stenbekk var av de første i Østfold som installerte varmepumpe av denne typen. Mens vi bygde det nye internatet, fikk vi pålegg om å bygge et renseanlegg på eiendommen. Dette sto også ferdig til innvielsen av internatet.

«Det hvite hus» ble revet da byggeperioden var over. Noen år senere ble stabburet solgt.

Andre større omgjøringer på Stenbekk:

 • Nytt kjøkken i 1990.
 • I 1999-2000: Ombygging av «guttebrakka» til områdekontor.
 • Samtidig ble det bygd en stor garasje.
 • I 2008: Nytt tak på møtesalen. Vi arvet et bedehus som skulle rives i Sarpsborg, og det viste seg at taksperrene på det huset passet helt perfekt på vår møtesal som hadde flatt tak.
 • I 2009-2010: Full ombygging av annen etasje i hovedbygningen. Alle soverommene har fått dusj og WC.
 • I 2012-2015: Utbygging av et «ledig hjørne» på vestsiden av hovedbygningen. Her ble det plass til et bad og et hvilerom i kjelleren, pauserom for kjøkkenpersonalet i første etasje og to soverom og rømningsvei i annen etasje.
 • I 2014: Nytt varmeanlegg. Fortsatt varmepumpe, men nå hentes varmen fra seks borehull i hagen vår. Hvert hull er 200 meter dypt.
 • I 2015 spanderte Råde Graveservice og «noen» en sandvolleyballbane på oss. Her kan gjestene spille volleyball – eller bruke den som sandkasse slik noen av de minste gjestene gjør.
 • Underetasjen i internatet ble pusset opp i 2016-2017. Badene ble fornyet med nytt sanitærutstyr og fliser på to vegger og golv. Soverom, entreer og korridor ble malt. Nye bord og stoler på rommene.
 • Fra 01.01.2017 ble Stenbekk Misjonssenter en del av NMS Eiendommer AS – et 100% NMS-eid aksjeselskap.
 • Våren 2019 ble 2 grupperom i internatet bygd om til et spiserom, 1 grupperom ble til et kjøkken. Kapellet ble også malt. 1. etasje i internatet fikk nye bad, med nytt sanitærutstyr og fliser på vegger og golv.

Ansatte etter 1970:

 • Eva Solberg, husmor i 1971
 • Ellen Engebretsen, midlertidig kokke i 1973
 • Enok Gramstad, bestyrer 1973-1974
 • Agnes og Einar Jelsnes fra 1974-1983
 • Knut Olav Holmen fra 1983-1997
 • Toril Slettevold fra 1983-1989
 • Øyvind Gjerløw fra 1989-1994
 • Anette Johansen fra 1988-1989
 • Margareth Roer, husmor fra 1994-2003
 • Trine Gjerløw, husmor 1994-1996
 • Aud Minge, kokke/husmor fra 2002-2012
 • Halvard og Sidsel Eriksen, bestyrere fra 1997-1998
 • Paul Hansen, bestyrer fra 1998-2011
 • Solveig Sæle Iveland, husmor 2004-2006
 • Knut Lande, daglig leder 2011 -2013
 • Toril Slettevold Heie begynte på nytt i 2008 og jobber fortsatt her som frivillighetsleder
 • Kirsten Holmen begynte som leirstedarbeider i 2011, ble daglig leder i 2013 og enhetsleder fra 2017-2019
 • Monica Emberland, kjøkken- og renholdsansvarlig fra 2012-2019
 • Knut Olav Holmen kom tilbake høsten 2015 som 50% leirstedutvikler(3 årsprosjekt)  og 50% vaktmester – 2019
 • Iselin Krogstad (sommervert sommeren 2019)
 • Thor Kristian Ringsbu 2018 –
 • Kjell Birger Frøyland 2019 –