1970 -1979

Bilder som er tatt under forskjellige arrangement i perioden 1970-1979