Skogens menn rydder historie

Noen av Skogens menn foran lavvoen og området som ryddes.

Skogens menn er prosjektet som Stenbekk Misjonssenter er involvert i sammen med Sarpsborg frivillighetssentral. Initativet til prosjektet kom fra frivilligshetssentralen og etter noen møter skjønte vi at vi var på rett spor. Skogens menn prosjektet ble høytidelig åpnet i fjor høst av ordfører i Sarpsborg.

Skogens menn er et tilbud for menn i alle aldre. Her kan de komme sammen sosialt samtidig som de jobber sammen med små og store prosjekter. Da de tok kontakt med oss på Stenbekk visste de ikke så mye om historien som var i området. Stenbekk er navnet på bekken som renner ut i Vestvannet. Vi skal langt tilbake, flere hundre år, helt tilbake til 1300 tallet. Da tok de i bruk bekken til kraft krevende industri. Det er en spennende historie frem til i dag. Du kan lese mer om Stenbekks historie her.

Bekken i vinterstemning

De siste årene har bekken blitt mer og mer gjemt av tett buskas og kratt. Trær skygger for bekken og området. Står du nede ved Vestvannet kan du høre bekken sildre. Går du i buskaset langs bekken kommer historien frem, her finner du demninger og oppmurt bekkeløp, et gammelt vannhjul er fremdeles på plass. En spennende plass å jobbe på. Det synes ihvertfall tre av karene som jeg snakket med sist jeg var på Stenbekk. Gjennom å rydde i området finner de skjulte skatter, de er opptatt av historien og de finner stor glede i å formidle denne til besøkende. De har satt seg godt inn i historien og er opptatt av å ta vare på denne, men ikke minst formidle historien videre.

Nede ved Vestvannet har vi hatt en lavvo, den har vært helt bortgjemt av kratt, men nå i høst har lavvoen kommet frem igjen. Vepsebol og annet er ryddet unna og lavvoen er i bruk. På onsdager kan man se det ryke fra toppen, det betyr at Skogens menn er på plass!

Vi er veldig glade for at vi kan være med å støtte et slikt prosjekt. Det er ikke bare bekken og historie som opptar karene, de har flere prosjekter på gang, men bekken som renner forbi stedet og ryddingen av dette området er det første prosjektet de startet med. Vannet som renner og klukker langs stenene i bekken gir livsglede og motivasjon. Bekken har gitt mye og det fortsetter den med også i år 2020.

Rundt bålet deles liv.

Jeg takker for et inspirerende møte med Skogens menn, en litt hustrig dag i janaur. Hustrig ute, men inne i lavvoen var bålet tent. Kaffen var på kok og pølsepinnene stod klare.

Januar 2020 Thor Kristian Ringsbu

Du har kanskje også lyst til å lese...